Pomagając jednemu bezdomnemu psu nie zmienisz świata, ale zmieni się cały świat tego jednego psa. To samo można powiedzieć o pomocy w każdej sferze życia. Wolontariat przyjmuje różne formy. Można na przykład pomóc niepełnosprawnemu sąsiadowi skosić trawnik lub umyć okna, a można też zgłosić się do różnych instytucji prowadzących zorganizowane akcje charytatywne. Najważniejszy jest przykład. 

Korzyści płynące z rodzinnego wolontariatu

 

Rodzinny wolontariat

 

Jeśli zdecydujecie się na wolontariat, uczyńcie z niego wartościowy sposób spędzania czasu z rodziną. Korzyści rodzinnego wolontariatu są niezliczone. Pracując charytatywnie razem z dziećmi uczycie ich współczucia, empatii, tolerancji, odpowiedzialności i wdzięczności za to, co mają.

Dzieci, które za waszym przykładem bezinteresownie pomagają innym najprawdopodobniej będą to robić również w przyszłości. Działania dobroczynne potrafią sprawić ogromną radość, a także dać rodzinie jeszcze większe poczucie wspólnoty. Wolontariat otwiera też oczy na problemy zarówno lokalne, jak i zagrożenia globalne.

 

Jak zostać wolontariuszem?

 

Rodzinne pomaganie

zdjęcie: www.wosp.org.pl

Każdy może zostać wolontariuszem, musicie tylko jasno określić rodzaj pomocy, którą jesteście w stanie zaoferować. Aby znaleźć akcję, w której możecie pomóc, trzeba rozejrzeć się w lokalnym środowisku. Może to być najbliższe Centrum Wolontariatu, urząd miasta lub gminy, parafia, centrum kultury czy ośrodek pomocy społecznej.

KURSY ONLINE:
proste-zycieProste Życie
Porządek w głowie, życiu i domu
Sprawdź!

Bardzo pomocny będzie również Internet – można skorzystać z portali takich, jak ogólnopolski https://www.mojwolontariat.pl/, lub szukać bardziej lokalnie. Oczywiście zawsze pozostają akcje, które są ogólnie znane z mediów, jak szlachetna paczka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Każdą pomoc przyjmą też schroniska dla zwierząt.

 

Wolontariat rodzinny za granicą

 

Wolontariat rodzinny za granicą

 

Coraz większą popularnością cieszy się również wolontariat rodzinny za granicą. Wyjazd z dziećmi do obcego kraju to wspaniała okazja do odkrywania innej kultury, poznawania niezwykłych ludzi, a przede wszystkim do otwierania się na inność, zdobywania nowych umiejętności i rozwoju emocjonalnego. W takich wyjazdach pomaga między innymi http://www.projects-abroad.pl

 

Jakąkolwiek pomoc przybierze wasza praca na rzecz innych, najważniejsze, że poczujecie nowy rodzaj bliskości integrując rodzinę, przyjaciół, a może i sąsiadów wokół ważnej sprawy.