Przywykliśmy do tego, żeby brać, eksploatować i korzystać ze wszystkiego, co nas otacza. Ciemiężymy naturę, wychodząc z założenia – „Nam się należy, bierzmy ile się da”. Bez szacunku, litości, zachowania zdrowego rozsądku, niszczymy wszystko, jednocześnie podcinając gałąź, na której siedzimy.

Gleba, powietrze, woda – otrzymujemy je w darze, przychodząc na ten świat. Niczym rozkapryszone dziecko, nie doceniamy prezentu, tłuczemy nim o podłogę, wyrywamy części, by później mieć pretensje – "Dlaczego nie działa, dlaczego nie jest piękne?".  
 
Pestycydy, grabieżcza eksploatacja ziemi, dostosowywanie ukształtowania terenu pod własne gusta (bez zwracania uwagi na skutki tego, dla całego ekosystemu) – cena jaką płaci za nasze postępowanie środowisko, nie ma znaczenia, bo przecież najważniejsze, żebyśmy otrzymywali dużo, szybko i zgodnie z naszym widzimisię. Nastawieni na zyski, zabijamy to, co utrzymuje nas przy życiu.

Permakultura – odpowiedzialna troska

Zdając sobie sprawę jak ważne jest mądre podejście do środowiska naturalnego, szczególnie  w kontekście rolnictwa, upraw, produkcji żywności – wiele osób poszukuje sposobu na zachowanie harmonii w relacji człowiek-natura. Doskonałą receptą na osiągnięcie tego, wydaje się wcielanie w życie zasad permakultury.
 
Termin permakultura został wprowadzony w roku 1970 przez australijskiego naukowca Bill'a Mollison'a, który wraz z drugim Australijczykiem, ekologiem David'em Holmgren'em, opracował definicję konceptu permakultury i określił jego trzy filary: troskę o ziemię (care for the earth), troskę o ludzi (care for people), sprawiedliwą wymianę (fair sharing). 

"Permakultura jest świadomym planowaniem i utrzymywaniem wydajnych ekosystemów rolniczych, które charakteryzują się różnorodnością, stabilnością, oraz zdolnością do naturalnej regeneracji. Stanowi ona harmonijną integrację krajobrazu z działalnością człowieka w celu zapewnienia pożywienia, energii, schronienia, oraz innych jego potrzeb materialnych i kulturalnych w samowystarczalny sposób (nie wymagający zewnętrznej infrastruktury)". Bill Mollison – z książki "Permaculture a Designers Manual".

Z założenia celem permakultury jest świadome użytkowanie ziemi, tworzenie naturalnych krajobrazów, w których są wytwarzane produkty żywnościowe i powstają samowystarczalne siedliska ludzkie. Chodzi o to, aby nie wpływając negatywnie na przyrodę, żyjąc z nią w "zgodzie", wytwarzać  żywność, odnawialną energię, tworzyć przyjazne dla zdrowia budowle, warunki bytowe oraz sprawnie funkcjonujące ekosystemy, zapewniające bioróżnorodność. Wszystko to, dzięki naśladowaniu cykli i rytmów natury. Jednym zdaniem postępowanie z zasadami permakultury, to działanie w zgodzie z naturą, a nie przeciwko niej. Tak, by czerpać z ziemi nie więcej, niż możemy jej dać. 

KURSY ONLINE:
proste-zycieProste Życie
Porządek w głowie, życiu i domu
Sprawdź!

Idea permakultury odwołuje się nie tylko do bioróżnorodności środowiska naturalnego, kreując jego obfitość, ale również nawołuje do szacunku dla różnorodności kulturowej i obyczajowej. Ogrody, lasy, sady i inne miejsca zaprojektowane zgodnie z zasadami permakultury uzyskują stabilność, różnorodność oraz odporność charakterystyczną dla naturalnych ekosystemów. Wszystkie te założenia spełniane są dzięki wcieleniu w życie zasady, że współpraca z naturą bardziej się opłaca, niż walka z nią. 

kompostownikChcąc żyć w zgodzie z zasadami permakultury warto m.in.:

– uprawiać warzywa w przydomowym ogrodzie, nie używając środków ochrony roślin, sztucznych nawozów. Ziemi nie należny przekopywać. Nie okopuje się również roślin, aby nie niszczyć mikroorganizmów; stosuje się natomiast specjalną ściółkę, która zapobiega wysuszaniu gleby oraz ją wzbogaca. (Patrz film poniżej) Poprzez odpowiednie grupowanie i dobór roślin zapewnia się uprawom ochronę przed szkodnikami i lepszy wzrost.
– założyć kompostownik, dzięki któremu uzyskasz naturalny nawóz dla roślin.
– ustawić w ogrodzie zbiornik, który będzie gromadził wodę deszczową (będziesz mógł nią podlewać kwiaty i warzywa w upalne dni).
– założyć oczko wodne w ogrodzie.

Wśród innych rozwiązań, które również można zastosować w swoim otoczeniu (jak sugeruje serwis Wegelandia) są: baterie słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne, toalety kompostujące, słoneczne szklarnie, domy energooszczędne, domy z gliny i słomy, suszenie odzieży oraz żywności (np. owoców) na słońcu.
 
Wodę spróbujcie ogrzewać na słońcu (np. w czarnych kanistrach), wodę z mycia bądź prania odzyskiwać i wykorzystywać ponownie (np. do spłukiwania w toaletach), zaś do ogrzania domu (za pomocą pieca) można używać chrustu i innych ekologicznych "odpadów" (np. wysuszonych skórek z owoców czy warzyw – mandarynek, bananów itd.). 

Jak sadzić warzywa w zgodzie z zasadą permakultury?

 

 

Zasady permakultury

 

 

We wzajemnej harmonii

Permakultura to sposób, w jaki należy traktować naturę, aby optymalnie z niej korzystać – jednocześnie nie przyczyniając się do jej dewastacji (również w zakresie projektowania domu, ogrodu, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii itp.). Warto żyć w zgodzie z zasadami permakultury, bo tylko wzięcie odpowiedzialności za nasze czyny, za wpływ jaki wywieramy na otoczenie, może zapewnić nam i przyszłym pokoleniom czyste powietrze, zdrową żywności i bezpieczne warunki do życia. Pamiętajmy o tym, że z "Pustego i Salomon nie naleje" – jeśli doprowadzimy do degradacji gleby, zatrucia wody i powietrza, to nie tylko przyroda ucierpi – jej  tragedia, stanie się naszą tragedią. Jeśli ziemia nie urodzi, my nie zjemy. Jeśli woda będzie zatruta, nie będziemy mieli czym ukoić pragnienia. Człowiek musi nauczyć się żyć w harmonii z przyrodą, bo inaczej ludzkości grozi zagłada.

 

Źródła: 
Magdalena Kostulska, Permakultura, system projektowania i realizacji życia w zgodzie z naturą, Slow life, lipiec/sierpień 2012
Co to jest permakultura? http://permakultura.com.pl
Permakultura – co to takiego? http://ekoistka.pl/ekoistkapl/permakultura-co-to-takiego.html
Permakultura, http://wegelandia.webs.com
Stowarzyszenie Bioregion, http://www.nawschodzie.pl/pkult.html