Jest takie wyjątkowe miejsce w Polsce, gdzie można rozwijać swoje artystyczne pasje i talenty… Z dala od zgiełku miasta – wśród łąk i gór w swe artystyczne progi zaprasza Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej jest kontynuacją działającego od 1959 roku Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. W 2006 roku Uniwersytet Ludowy przeniesiony został ze Wzdowa do Woli Sękowej, gdzie kultywuje dotychczasowe działania.

Idea tego typu ośrodków edukacyjnych wywodzi się z XIX-wiecznej, skandynawskiej koncepcji Mikołaja Grundviga, przeniesionej na grunt polski m.in. przez Ignacego Solarza. Od początku duże znaczenie przykładano w nich  do ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju osobowego i społecznego. Uniwersytet Ludowy skupia pasjonatów, miłośników, artystów, mistrzów rzemiosła i twórców ludowych.

 

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej

Uniwersytet Ludowy działa na zasadach szkoły  niepublicznej, realizując autorski program ściśle związany z ideą ochrony dziedzictwa kulturowego. Nawiązuje swą nazwą, formą organizacyjną oraz priorytetowymi celami działania do skandynawskich tradycji internatowych szkół ludowych dla dorosłych. 

KURSY ONLINE:
Super KreatywnośćSuper Kreatywność
Wsparcie dla mózgu, wyobraźni i spontaniczności
Sprawdź!

       

W poszukiwaniu alternatywnej formy edukacyjnej, skoncentrowanej na rozwoju wrażliwości oraz umiejętności  praktycznych, przyjeżdżają do Woli Sękowej miłośnicy rękodzieła z całego kraju. Są wśród nich pedagodzy, plastycy, animatorzy kultury, chemicy, filozofowie, etnolodzy, rolnicy, technicy przeróżnych specjalności i ci, którzy jeszcze ciągle wypatrują czegoś dla siebie…

 

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej

Położenie ośrodka na skraju wioski wśród łąk, gór i plenerowej galerii rzeźb sprzyja twórczej pracy i odnajdywaniu własnej drogi. W bogaty świat technik opartych na pracy ludzkich rąk wprowadzają tu mistrzowie rzemiosła i artyści. Uniwersytet jest formułą otwartą dla wszystkich chcących rozwijać i odkrywać swoje pasje związane z prowadzonym profilem.

Wśród form działania placówki znajdują się różnorodne warsztaty, wystawy, projekty społeczno-kulturalne, akcje artystyczne. Najbardziej rozbudowany program, jak również wieloletnią tradycję posiada Dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego umożliwiający zdobycie uprawnień czeladniczych i mistrzowskich w zakresie ginących zawodów. Program kursu ukierunkowany jest na praktyczną naukę różnorodnych dziedzin rękodzieła artystycznego, takich jak: tkactwo, haft, koronka, ceramika, rzeźba, wiklina, witraż, formy użytkowe. Poza tym realizowane są zajęcia z malarstwa, historii sztuki, etnografii i animacji społeczno-kulturalnej.

 

Więcej informacjo o Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej www.uniwlud.pl

Prezentowane fotografie pochodzą z Archiwum ULRA. Dziękujemy za udostępnienie.