Stres może być wywołany wieloma czynnikami. Często są to powody bardzo poważne, a czasem wręcz banalnie błahe. Wszystko zależy od sposobu postrzegania przez daną osobę sytuacji, z jaką  przyszło jej się zmierzyć. Dla jednych powód do radości, dla innych przyczyna silnego napięcia nerwowego – każdy człowiek jest inny i inaczej może reagować na to, co go otacza.

Stresorami (czyli czynnikami wywołującymi stres) mogę być drobne kłopoty, poważne zmiany w życiu… praktycznie wszystko, co w naszym odczuciu powoduje dyskomfort psychiczny i sprawia, że zaczynamy odczuwać napięcie. Ważne, aby potrafić zidentyfikować stresory, bo tylko wtedy będziemy mogli wypracować odpowiednie sposoby radzenia sobie ze stresem, które one w nas wywołują.

Koncepcja stresu wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a

W roku 1967, dwaj psychiatrzy – Thomas Holmes oraz Richard Rahe ogłosili alternatywną koncepcję stresu, bazującą na pojęciu stresora. Holmes i Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, którą wolontariusze uszeregowali według tego, jak wielkiego przystosowania wymaga każde wydarzenie. Badacze badali względną siłę działania sytuacji stresujących, przypisując bodźcowi odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w skali od 0 do 100. W ten sposób powstał popularny kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS).

KURSY ONLINE:
8 razy Odporność dla Firm8 razy O
Program stworzony do walki ze stresem
Sprawdź!

Kwestionariusz (SRRS) Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a aplikowano ludziom przywiezionym na ostry dyżur oraz osobom towarzyszącym. Okazało się, że osoby chore doświadczyły znacznie więcej stresujących wydarzeń w przeciągu roku poprzedzającego chorobę, niż osoby towarzyszące. Udowodniono wówczas statystyczny związek pomiędzy stresorami, a chorobą.

Weź kartkę i długopis – rozpoczynamy liczenie. Jeśli doświadczyłeś danego wydarzenia w przeciągu ostatniego roku, wpisz ilość punktów, jaka jest mu przypisana.

 

Statystyczny efekt stresorów:

1.  Śmierć współmałżonka (100)

2.  Rozwód (73)

3.  Separacja małżeńska (65)

4.  Pobyt w więzieniu (63)

5.  Śmierć bliskiego członka rodziny (63)

6.  Zranienie ciała lub choroba (53)

7.  Zawarcie małżeństwa (50)

8.  Zwolnienie z pracy (47)

9.  Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)

10.  Przejście na rentę lub emeryturę (45)

11.  Choroba w rodzinie (44)

12.  Ciąża (40)

13.  Kłopoty w pożyciu seksualnym (39)

14.  Powiększenie się rodziny (39)

15.  Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej (39)

16.  Zmiany w dochodach finansowych (38)

17.  Śmierć bliskiego przyjaciela (37)

18.  Zmiana zawodu (36)

19.  Wzrost konfliktów małżeńskich (35)

20.  Hipoteka ponad 10000 dolarów (31)

21.  Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki (30)

22.  Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym (29)

23.  Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego (29)

24.  Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka (29)

25.  Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania (28)

26.  Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka (26)

27.  Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej (26)

28.  Zmiany standardu, poziomu życia (25)

29.  Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń (24)

30.  Starcia z szefem (23)

31.  Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia (20)

32.  Zmiana mieszkania (20)

33.  Zmiana szkoły (20)

34.  Zmiany w spędzaniu wolnego czasu (19)

35.  Zmiany w praktykach religijnych (19)

36.  Zmiany w nawykach życia towarzyskiego (18)

37.  Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 10000 dolarów (17)

38.  Zmiana nawyków snu (16)

39.  Zmiany częstości spotkań rodzinnych (15)

40.  Zmiany nawyków żywieniowych (15)

41.  Urlop (13)

42.  Święta Bożego Narodzenia (12)

43.  Małe naruszenie przepisów prawnych (11)

 

Sprawdź ryzyko choroby

Z badań Holmesa i Rahe'a wynika interesująca zależność statystyczna pomiędzy stresorami, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę:

    * 150–199 jednostek stresu = 37-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat

    * 200–299 jednostek stresu = 51-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat

    * ponad 300 jednostek stresu = 79-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat

 

Jeśli dokonasz obliczeń i okaże się, że masz wysoki wynik, nie polecamy traktować tego jak "wyroku" zapadnięcia na poważną chorobę – warto jednak zastanowić się nad trybem życia, nauką technik relaksacyjnych i możliowościami zadbania o zdrowie tak, aby nie przysparzało wam kłopotów w przyszłości. Przyczyny stresu bywają różne, nie możesz jednak pozwolić, aby przejął on kontrolę nad Twoim życiem. Zidentyfikuj przyczynę (źródło), by móc stawić jej czoła.