Specjalista, dyrektor, prezes, menedżer czy szeregowy pracownik – bez względu na stanowisko i zakres odpowiedzialności każdy człowiek odczuwa stres związany ze swoją pracą. Goniące terminy, trudni klienci, odpowiedzialność za kluczowe decyzje, wszystko to przekłada się na wzrost napięcia psychicznego i ma swoje negatywne konsekwencje. 

Stres ma silny negatywny wpływ nie tylko na wartość i wydajność pracy, ale również rzuca cień na życie osobiste danej osoby – co wtórnie, negatywnie wpływa na jakość jej funkcjonowania.  

Koszty stresu

Człowiek, który nie zna metod radzenia sobie ze stresem, narażony jest na wiele negatywnych skutków będących wynikiem życia w chronicznym napięciu.

„Długotrwały stres nieuchronnie prowadzi do fizjologicznego i energetycznego wypalenia oraz depresji, co powoduje zanik zdolności do pracy, a także spadek wydolności obrony organizmu przed czynnikami chorobotwórczymi, czyli obniżenie bariery immunologicznej”. – podkreśla Wojciech Eichelberger.

8 etapów walki ze stresem

Odpowiedzią na potrzebę edukacji i treningu w zakresie umiejętności redukcji stresu i profilaktyki wypalenia zawodowego jest nowatorski, multimedialny program edukacyjno-treningowy 8razyO.pl – zarządzanie energią życiową w stresie.

8 razy o - warsztatyZawartość merytoryczna warsztatów (wykłady, ćwiczenia, zadania) jest wynikiem ponad 30 lat doświadczeń wybitnego psychologa, trenera i terapeuty Wojciecha Eichelbergera – dyrektora merytorycznego Instytutu Psychoimmunologii – IPSI, który z dużym powodzeniem od lat oferuje firmom zaawansowane, stacjonarne szkolenia 8xO. 

Jak wyjaśnia Wojciech Eichelberger – „Platforma treningowo-szkoleniowa 8razyO.pl  jest efektywnym narzędziem indywidualnego treningu umiejętności zarządzania stresem i jego redukcji. Stwarza ona dla firm możliwość łatwego i taniego przeszkolenia dowolnej ilości pracowników”.

Podczas warsztatów – uczestnicy uczą się m.in.:

  • rozpoznawania fizycznych sygnałów przeciążenia i objawów wypalenia
  • uważności, obecności i koncentracji 
  • efektywnego oddychania w stresie, co obniża poziom napięcia, przywraca zdolność twórczego myślenia i poprawia bilans energetyczny
  • szybkiej i skutecznej regeneracji psychofizycznej
  • rozwijania zdolności długofalowej troski o siebie i własne zdrowie

Wszystko to w ramach 8 etapów: Obecność, Oparcie w sobie, Odpoczywanie, Odpuszczanie/Odmawianie, Odreagowanie, Odżywianie, Oddychanie, Opiekowanie się sobą.

Jak działa 8xO dla firm w wersji on-line?

Po wykupieniu dostępu do programu dla określonej liczby pracowników, firma może zarządzać wykupioną ilością licencji poprzez własnego administratora. Administracja programu jest niezwykle prosta.

Inwestowanie w pracownika się opłaca

Stres przestał być prywatnym problemem pracownika, gdyż  wywołuje negatywne skutki ekonomiczne wpływające na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Ignorowanie problemu stresu to ciągłe ponoszenie realnych, wysokich kosztów. Profilaktyka, troska o zdrowie i odporność pracowników jest najtańszym i skutecznym sposobem wpływania na ich zaangażowanie, kreatywność i lojalność. 

Warsztaty są dostępne również dla osób indywidualnych. 

 

Warsztaty 8xO dla firm        Warsztaty 8xO dla Ciebie

 

Autor warsztatów: Wojciech Eichelberger – założyciel Instytutu Psychoimmunologii IPSI, wybitny psycholog i terapeuta. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.