Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego to bogato ilustrowana i ciekawa książka – przewodnik po ginących gatunkach podkarpackich roślin. Możecie ją również pobrać w wersji PDF.

Ilustracje i opisy zawarte w książce pozwolą Wam rozpoznać i nazwać wiele gatunków świata roślin. Mimo że publikacja ukierunkowana jest na obszar Podkarpacia – może przydać się każdemu z nas. 

Znajdziecie tu informacje o aktualnym stanie stanowisk cennych gatunków oraz zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na obszarze tego regionu Polski. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostały zawarte charakterystyki dotyczące aktualnego statusu poszczególnych gatunków, rozmieszczenia stanowisk, a także informacje na temat siedlisk występowania i głównych czynników zagrażających ich populacjom. W drugiej części zostały natomiast omówiono zagadnienia dotyczące zanikających bądź narażonych na wyginięcie zbiorowisk roślinnych oraz czynników przyczyniających się do ich ustępowania.

Książka do pobrania na zielonepodkarpacie.pl  – na dole strony.