Medytacja to droga, która jest celem. Medytacja to powrót do zapomnianego domu, którego nigdy nie opuściliśmy.

Medytacja to upragnione spotkanie z najlepszym, zupełnie zapomnianym przyjacielem.

Medytacja to podróż, u celu której jesteśmy zanim zrobimy pierwszy krok.

Medytacja to zatrzymanie się w pędzie, objawiające niezwykłość zwyczajnego.

Medytacja to przemienianie wody w wino.

Medytacja jest nie z tego świata – a oczywista i naturalna jak oddech.

Medytacja to bycie po drugiej stronie lustra.

Medytacja to lustro, które staje się wtedy, gdy coś się w nim odbija.

Medytacja to pustka – i wszystko co się przez nią jawi.

Medytacja to cisza – i wszystkie dźwięki, które z niej powstają.

Medytacja to chwila, która jest wiecznością – nie zna wczoraj ani jutra ani dziś.

Medytacja to Twoja twarz sprzed narodzin Twoich rodziców.