Tylko 3 proc. firm badanych w Polsce posiada w pełni wdrożoną strategię promocji zdrowia. Dla porównania na świecie strategię taką posiada 29 proc. firm biorących udział w badaniu. W Polsce pojedyncze inicjatywy w tym kierunku deklaruje aż 43 proc. respondentów.

Wyniki badania przedstawiono 11 września 2015 w Warszawie podczas konferencji Corporate Wellness, której organizatorem były firmy: Hotel Wellness proVita, Studio Sante i Instytut Psychoimmunologii, tworzące konsorcjum Corporate Wellness Group. W debacie na temat zasadności corporate wellness w Polsce udział wzięli m.in. Wojciech Eichelberger i prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Corporate wellness w trosce o pracowników

Corporate wellness to trend, który wpisuje się w ideę dbałości o zdrowie pracowników. Kreatywna polityka prozdrowotna sprawia, że pracownicy wykazują się większym zadowoleniem i zaangażowaniem. Przekonało się o tym wiele firm na całym świecie, jednak czy wiedzą o tym polscy pracodawcy?

Wojciech Eichelberger o corporate wellness

Dlaczego CW jest tak pilnie potrzebna?Wojciech Eichelberger podkreśla – „Dzisiaj, Corporate Wellness stał się koniecznością i jest przejawem biznesowego rozsądku zarządzających i ich zdolności do strategicznego myślenia.

 • Nasilający się w Polsce kryzys demograficzny, emerytalny i zdrowotny stawia świadome, systemowe i strategiczne zarządzanie psychofizyczną  kondycją i odpornością  pracowników – czyli Corporate Wellness- w zupełnie nowym świetle.
 • CW przestaje być dzisiaj humanitarnym odruchem zarządzających, ubocznym skutkiem finansowego powodzenia firmy, przejawem zabiegania o lojalność i stabilność załogi czy nawet przejawem współczującej troski czy łaskawości działów HR.
 • Doświadczenia innych krajów – bardziej niż Polska zaawansowanych w rozwoju cywilizacyjnym – wskazują, że trwające wiele lat zaniedbania polskich firm w obszarze CW przynosiły i przynoszą duże, wymierne straty  ekonomiczne, które z czasem będą się dramatycznie powiększać. Wskaźnik ROI z inwestowania w CW jest w Polsce nieumiejętnie liczony i powszechnie niedoceniany.
 • Już teraz niezbędne są takie zmiany w kulturze firm, w ich organizacji i stylu zarządzania, które zapewnią wysokie wskaźniki zdrowia, wydolności i kreatywności starzejącej się kadry.
 • Profilaktyka zdrowia i generowanie prozdrowotnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, ergonomicznych jest niezbędna.
 • Zasady i procedury CW trzeba pilnie wprowadzać do kultury i strategicznych planów firm i przedsiębiorstw.

Potencjał corporate wellness

Udział w globalnym badaniu corporate wellness na świecie wzięło 1 041 firm z 37 krajów. Badanie przeprowadziła po raz szósty firma Buck Consultants (USA). Dzięki inicjatywie Adama Hoka z Hotelu Wellness proVita ostatni raport zawiera po raz pierwszy szczegółową analizę 60 firm z Polski. Firmy ujęte w raporcie zatrudniają w większości (82 proc) poniżej 500 pracowników. Ich profil działalności jest bardzo zróżnicowany (m.in. produkcja, handel, usługi).

Zagrożenie, które dotykają Polaków

Według raportu do podstawowych zagrożeń zdrowotnych w Polsce zalicza się niski poziom aktywności fizycznej, stres oraz nieodpowiednie odżywianie. To prowadzi do otyłości i innych problemów zdrowotnych. Wśród negatywnych czynników znacznie obniżających efektywność pracy wymienia się też brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym oraz depresję. Prowadzą one często do chorób, które wiążą się z dużymi kosztami pracodawców. Rozwiązaniem tego problemu jest wdrażanie strategii zdrowia w firmach. Rezultatem tych działań jest poprawa samopoczucia pracowników, zwiększenie ich zaangażowania oraz redukcja absencji chorobowych.

Bariery pracowników do zaangażowania się w program promocji zdrowia

Jako największe bariery do zaangażowania się w program promocji zdrowia polscy pracownicy wskazują:

 • Brak wystarczającej ilości czasu na uczestnictwo w programach promocji zdrowia i wellness oraz zmianę nawyków zdrowotnych (74 proc.)
 • Trudność w znalezieniu osobistej motywacji do długoterminowej zmiany nawyków związanych ze stylem życia (54 proc.)
 • Brak indywidualnego podejścia do poszczególnych pracowników przy tworzeniu programów (51 proc.)
 • Ogólny sceptycyzm odnośnie wpływu programów na poprawę zdrowia (41 proc.)
 • Obawa o dostęp pracodawcy do osobistych wyników zdrowia (15 proc.)

 

Uczestnicy polskiej debaty dotyczącej zasadności corporate wellness w Polsce

W debacie na temat zasadność programów prozdrowotnych w polskich firmach udział wzięły osoby od lat zajmujące się tematem corporate wellness:

 • Psychoterapeuta Wojciech Eichelberger, Dyrektor Merytoryczny Instytutu Psychoimmunologii IPSI
 • Prof. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społ., Akademia Leona Koźmińskiego
 • Adam Hok, dyrektor Hotelu Wellness proVita, który jako jeden z pierwszych w Polsce rozwinął filozofię wellness w ujęciu holistycznym
 • Aleksandra Leśniańska, członek zarządu i CEE & Poland HR Director Shell Polska
 • Natalia Pisarek, starszy konsultant w dziale Human Capital Consulting Deloitte
 • Anna Sierpowska, Manager Projektu Studio Sante

 

Pobierz Working Well – Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy

 

Źróło: Sante