Działanie w grupie pozwala na równomierne rozłożenie pracy pomiędzy wszystkich współpracowników, dzięki czemu mają oni szansę się wykazać, a z drugiej strony nie czują się przytłoczeni nadmiarem obowiązków. Czy pracy w zespole można się nauczyć?

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w mediach promowana jest sylwetka  bohatera indywidualisty. Kilka lat temu był to ekscentryczny i egoistyczny lekarz, dziś – aspołeczny i genialny detektyw. Przykłady takich postaci można by mnożyć, jednak nie da się ukryć, że najczęściej to nie jednostki a zespoły mają decydujący wpływ na funkcjonowanie firmy. Z tego powodu w wielu przedsiębiorstwach tworzone są grupy, którym powierzane są konkretne zadania. Oczywiście, każdy pracownik ma większe lub mniejsze umiejętności pracy w zespole – wiele osób woli pracować indywidualnie. Na szczęście, współpracy w grupie można się nauczyć.

Oto kilka porad, które mogą pomóc pokonać trudności związane z pracą w zespole:

1. Podział ról

Każdy członek zespołu pełni określoną rolę, dlatego rozpoczynając współpracę powinno się dookreślić, kto jest za co odpowiedzialny i jakie ma obowiązki. Bardzo ważne jest także to, aby wybrać lidera, żeby w późniejszych etapach uniknąć spięć i konfliktów. Nadmierna  rywalizacja w grupie nie sprzyja realizacji zadań i może prowadzić do obniżenia efektywności pracy, a w dalszej kolejności nawet do rozpadu zespołu.

2. Komunikacja

Dla osoby, która do tej pory pracowała sama nagła konieczność dzielenia się pomysłami i słuchania innych może wydawać się trudna. Oczywiście, każdy członek zespołu powinien mieć możliwość wyrażenia swojego zdania i opinii. Ważne jednak, by pamiętał, że powinien szanować zdanie i pomysły innych, zwłaszcza gdy okażą się lepsze niż jego własne.  W takiej sytuacji najlepiej uczyć się od innych i nie zrażać się. Warto zapamiętać, co zdecydowało o wygranej innego pomysłu i dlaczego to nie nasza propozycja zyskała uznanie zespołu. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z wyborem grupy? Dobrze jest przedstawić swój punkt widzenia, jednak jeśli zostaniemy przegłosowani powinniśmy się z tym pogodzić i uszanować zdanie reszty grupy, a także znaleźć sposób na to, by krytykować innych w sposób kulturalny i konstruktywny tak, by nikt nie poczuł się urażony.

3. Przedstaw swoje mocne strony

W pracy w zespole najważniejsze jest to, aby każdy członek zajmował się tym, na czym zna się najlepiej. Osoba, której powierzono zadanie wykraczające poza jej kompetencje może czuć, że jej prawdziwe umiejętności, jakie posiada nie są dostrzegane i wykorzystywane. To z kolei może prowadzić do poczucia przytłoczenia i zniechęcenia. Każda osoba w zespole powinna być ekspertem w swojej dziedzinie, by móc rozwijać swój potencjał. Dlatego też należy od samego początku szczegółowo omówić obszary, w których czujemy się najlepiej i zasygnalizować, z jakimi zadaniami możemy mieć trudności. 

 

Praca w zespole nie zawsze jest łatwym zadaniem, zwłaszcza dla osób o silnych osobowościach. Warto jednak pamiętać o tym, że sukces zespołu to także indywidualny sukces każdej osoby zaangażowanej w jego działanie. Dobry zespół to taki, w którym członkowie wspierają się nawzajem dzięki czemu praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.

 

Źródło: mat.pras. Smart MBC