Czym jest Karma? Tłumaczy się ją jako siłę, która sprawia, że każde nasze działanie w bliższej lub dalszej przyszłości wywoła reakcję. Często dość  bezrefleksyjnie kojarzy się ją z pechem, który spotyka nas za zły uczynek. Karma jednak jest czymś głębszym. To nie kara, ani tym bardziej zemsta. To coś, co nieuniknione.

Nasze intencje i czyny mają ogromne znaczenie i w różny sposób wpływają na to, jak wygląda rzeczywistość wokół nas. To skutkuje zmianą w naszym spojrzeniu na świat i sposobie działania. Choć niemożliwe jest przewidzenie reakcji wyzwolonej przez Karmę, mamy realny wpływ na to, jak Karma zadziała w naszym życiu. Dlatego zawsze powinniśmy być świadomi swoich czynów, aby nie dopuścić do negatywnych, niepożądanych konsekwencji. Każdy, nawet najmniejszy uczynek buduje przyszłość, w której energia do nas wróci bądź zostanie przekazana dalej. 

Karma jest więc budowaniem przyszłości poprzez nasze uczynki teraz. Aby więc żyć bardziej świadomie i uważnie, warto poznać prawa, którymi rządzi się Karma.

 

12 praw Karmy, które zmienią twoje spojrzenie na świat

 

1. Prawo Przyczyny i Skutku

To największe prawo można określić przysłowiem: Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Energia, którą wysyłamy w świat – nasze myśli i czyny – wracają do nas i mają swoje dobre lub złe konsekwencje.

 

2. Prawo Tworzenia

Sami tworzymy to, co dzieje się wokół. Nic nie dzieje się przypadkowo, życie wymaga naszego udziału. Wszystko zaczyna się wewnątrz nas, w naszych myślach i emocjach, które determinują rzeczywistość. To, czego pragniemy, osiągamy poprzez uczestnictwo.

 

3. Prawo Pokory

Musimy zaakceptować okoliczności, w jakich się znajdujemy, aby móc stawić im czoła. Nie możemy skupiać się na wypieraniu negatywnych aspektów życia z naszej świadomości – to nie spowoduje, że przestaną one istnieć. Przeciwnie – musimy być ich świadomi, aby móc wprowadzać zmiany prowadzące do ich eliminacji.

KURSY ONLINE:
mindulfnessStrefa Mindfulness
Kompleksowy trening uważności w różnych aspektach życia
Sprawdź!

 

4. Prawo Wzrostu

Jedynym sposobem na zmianę świata jest zmiana siebie. Tylko siebie możemy kontrolować w pełni. Tylko nasze własne działania lub bierność determinują to, kim jesteśmy i przynoszą konkretne pozytywne lub negatywne okoliczności. Jeśli chcemy wzrastać duchowo, zmienić nasze życie i otaczający świat, zmiana musi rozpocząć się wewnątrz nas.

 

5. Prawo Odpowiedzialności

Musimy zaakceptować odpowiedzialność za własne działania. Otaczająca rzeczywistość to odzwierciedlenie nas samych, naszych uczynków, tego, co stworzyliśmy. Nie możemy obwiniać innych, ale spojrzeć na to, co należy zmienić w sobie, aby zmienić to, co jest wokół nas.

 

6. Prawo Związku i Współzależności

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą połączone. Każde podjęte przez nas działanie jest częścią większej całości. Aby osiągnąć cel należy wykonać wszystkie konieczne kroki. Żaden z nich, choćby najmniejszy, nie jest mniej ważny od drugiego.

 

7. Prawo Skupienia

Nie można jednocześnie myśleć o dwóch skrajnie różnych rzeczach. Jeśli chcemy osiągnąć spokój, nie możemy koncentrować się na rozwijaniu uczucia gniewu. Pielęgnując negatywne myśli nie uda się nam skierować uwagi na wyższe wartości i osiągnąć rozwoju duchowego.

 

8. Prawo Dawania Przykładu

Musisz żyć według wartości, które oznajmiasz, że wyznajesz. Nie wystarczy mówić o miłości zachowując w sercu nienawiść, lub o cierpliwości tracąc nerwy w najprostszych sytuacjach. Tak więc to, w co twierdzimy, że wierzymy, musi mieć odzwierciedlenie w naszych działaniach.

 

9. Prawo Chwili Obecnej

Jedyną okazję do zrobienia czegokolwiek mamy tu i teraz. Nie uda się nam nic zrealizować, jeśli będziemy żyć przeszłością lub przyszłością. Myślenie o tym co było lub będzie uniemożliwia nam działanie, a pielęgnowanie starych wzorców, idei i schematów powstrzymuje nas przed tworzeniem nowych, pozbawiając nas okazji do rozwoju.

 

zachód słońca

 

10. Prawo Zmiany

Historia będzie się powtarzać, dopóki nie podejmiesz decyzji o zmianie. Przeszłość daje ci lekcję, której musisz się nauczyć, aby pójść naprzód. Jedynie zrozumienie i świadomość konieczności zmiany da ci możliwość skierowania energii na inny tor.

 

11. Prawo Cierpliwości i Nagrody

Jeśli chcemy, aby świat wokół nas wyglądał tak, jak tego oczekujemy, musimy konsekwentnie podejmować działania, które do tego dążą. Zmiany nie nastąpią z dnia na dzień. Chociaż więc napotykamy trud, problemy i przeciwności losu, nie możemy rezygnować z obranej drogi, a cierpliwość zostanie nagrodzona.

 

12. Prawo Znaczenia i Inspiracji

Nasze intencje oraz ilość i jakość energii, którą wkładamy w tworzenie czegokolwiek jest tego prawdziwą wartością. Są to istotne elementy będące nie tylko wkładem w nasze życie, ale też w większą całość. Dokonując zmian w sobie bierzemy udział w tworzeniu otaczającej nas rzeczywistości.

 

Zarówno religia, jak i nauka pomagają nam zrozumieć Karmę. W biblii znajdziemy słowa: „cokolwiek posiejesz, to zbierzesz”, zaś trzecia zasada dynamiki Newtona cytowana w buddyźmie mówi, że „każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości, lecz przeciwnie zwrócona”. Obydwa określenia zaskakująco prosto i idealnie wyjaśniają znaczenie idei siły, dzięki której poprzez doświadczenie i naukę zbliżamy się do duchowej świadomości współudziału w tworzeniu przyszłości. Nie ma więc dobrej czy złej Karmy – każda Karma jest dobra, ponieważ daje nam lekcję otwierającą przed nami nowe perspektywy i spojrzenie na świat.