GMO to Genetycznie Zmodyfikowane Organizmy, czyli takie których geny zostały zmienione przez człowieka w sposób nienaturalny. Innymi słowy, genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się przekraczając granice między gatunkami, np. geny zwierząt do rośliny.

Najczęściej poddawane modyfikacjom genetycznym są to kukurydza, soja, bawełna, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki. Trzeba jednak pamiętać, że ponad 60% przetworzonych produktów zawiera soję, a skrobia kukurydziana jest stosowana jako zagęszczacz w setkach produktów. Obecnie 70% światowej produkcji roślin GM odbywa się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W krajach Unii Europejskiej uprawy te reprezentują zaledwie 0,1% powierzchni gruntów rolnych.

GMO występuje w żywności najczęściej w postaci popularnego „wypełniacza”, jakim jest transgeniczna soja, kukurydza lub rzepak. W Polsce najczęściej możemy się zetknąć z genetycznie modyfikowaną soją (potrawy wegetariańskie, mleko sojowe) i dodatkach (białko sojowe w wędlinach, lecytyna sojowa np. w czekoladzie). Amerykańskie wyroby (płatki kukurydziane, przekąski) oraz oleje rzepakowy i kukurydziany mogą zawierać GMO.

Wpływ GMO na zdrowie dzieci

Nigdy wcześniej genetycznie zmodyfikowane organizmy nie były częścią ludzkiej diety. Nie zbadano zatem, czy są one bezpieczne. Np. w USA z góry założono, że organizmy transgeniczne/ GMO są nowymi, naturalnymi odmianami, a więc nie wymagają dokładnych badań i tekstów toksykologicznych. Jednakże wyniki badań prowadzonych przez niezależnych naukowców, polegające na karmieniu zwierząt paszą z GMO są niepokojące.

U szczurów karmionych genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą zauważono podwyższoną liczbę białych krwinek, częstsze zaburzenia pracy nerek oraz znaczący wzrost poziomu cukru we krwi. Wysoki poziom śmiertelności i zaburzenia wzrostu u szczurzego potomstwa to wynik karmienia ich matek genetycznie modyfikowaną soją.

W książce pt. „Genetyczna Ruletka…” Jeffrey Smith pisze iż dzieci są szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie GMO m.in. dlatego że są do czterech razy bardziej podatne na alergie pokarmowe od dorosłych. Młode, rozwijające się organizmy wykorzystują więcej pożywienia do budowy organów i tkanek niż dorośli, którzy pożytkują je raczej na wytwarzanie energii i magazynują w formie tłuszczu.

Dodatkowo dzieci spożywają dużą ilość produktów, które mogły zostać poddane inżynierii genetycznej. Ich dieta zawiera wyższy procent kukurydzy niż dieta dorosłych.

Matki używające skrobi kukurydzianej jako substytutu talku w pielęgnacji skóry dziecka, narażają je na oddziaływanie GMO poprzez wdychanie. Czasami niemowlęta są stale karmione odżywkami sojowymi.

Poniżej kilka cytatów z tej kiążki obrazujących zagrożenia:

1.1.GM Potatoes Damages Rats – GM ziemniaki szkodzą szczurom. Powodują rozwój potencjalnie rakotwórczych komórek w układzie pokarmowym, zahamowanie rozwoju mózgów, żołądków, jąder, częściowy zanik wątroby, powiększenie trzustki i jelita, załamanie systemu immunologicznego.

1.3. Rats Fed Bt Corn had multiple health problems – Szczury karmione 90 dni kukurydzą Monsanto Mon 863 Bt miały liczne problemy zdrowotne. Wyniki wskazywały na ważne zmiany we krwi, wątrobie i nerkach, mogące świadczyc o procesie chorobowym. Eksperci żądali wyjaśnień, Monsanto odmówiło, podnosząc nienaukowe, fałszywe argumenty.

1.4. Mice Fed GM Bt Potatoes had intestinal damage – Myszy karmione GM Bt ziemniakami miały zniszczony układ pokarmowy. Karmienie GM ziemniakami które produkują toksynę BT zapoczątkowało nienormalny i nadmierny rozwój komórek w jelicie krętym. Podobne objawy u człowieka powodują nietrzymanie moczu lub symptomy grypy, świadczą też o stadium przedrakowym. Badanie obaliło tezę jakoby toksyna Bt była niszczona podczas procesu trawienia i nie jest biologicznie aktywna u ssaków.

1.7 Inhaled Bt corn pollen may have triggered disease in humans – Wdychanie pyłków Bt kukurydzy może powodować schorzenia u ludzi. W 2003 r., około 100 osób mieszkających w pobliżu pól kupurydzy na Filipinach miało dolegliwości skóry, trudności z oddychaniem i zaburzenia trawienia w czasie pylenia kukurydzy. Krew u 39 wykazała reakcje na truciznę Bt. Symptomy powtórzyły się w 2004 r. w conajmniej 4 wioskach gdzie ją uprawiano. Były przypadki padnięcia kilkunastu zwierząt karmionych tą kukurydzą.

1.8 Farmers report pigs and cows became sterile from GM corn – Farmerzy twierdzą, że świnie i krowy karmione GM kukurydzą stają się bezpłodne. Ponad 20 farmerów w Płn. Ameryce mówi o trudnościach z zapłodnieniem, rzekomych ciążach i przedwczesnych porodach.

1.10 Mice fed Roundup Ready soy had liver cell problems – Myszy karmione soją RR miały zmienione komórki wątroby. Komórki były poważnie zmienione. Nieregularny kształt jąder i jąderek, zwiększona ilość otworów jądrowych i inne zmiany, wszystko to wskazuje na zwiększoną przemianę materii i zmiany w genach. Przyczyną mogła być trująca toksyna. Większość objawów ustąpiło po zaprzestaniu karmienia GM soją.

1.11 Mice fed Roundup Ready soy had problems with the pancreas – Myszy karmione RR soją miały zmiany w trzustce… problemy w procesie trawienia za pomocą enzymów. Wydzielanie przez trzustkę Alfa-amylazy, najważniejszego enzymu trawiennego, zmniejszylo się o 77%. Razem z innymi zmianami w trzustce, dowodzi to, że soja może działać na przyswajanie i asymilację żywności oraz na zmiany w genach.

1.14 Most offspring of rats fed Roundup Ready soy died within three weeks – Większość potomstwa szczurów karmionych soją RR zdechła w ciągu trzech tygodni. Karmione były RR soją przed zapłodnieniem, w czasie ciąży i karmienia potomstwa. Po 3 tygodniach 55,6% z potomstwa zdechło, tylko 9% zdechło pośród karmionych soją bez GMO. Kojarzone póżniej, żywione GMO i bez GMO, nie były zdolne do współżycia.

1.15 Soy allergies skyrocketed in the UK, soon after GM soy was introduced – Alergia gwałtownie wzrosła wkrótce po wpuszczeniu soi do Zjednoczonego Królestwa /Anglia Szkocja Płn.Irlandia, Walia/.

3.4 The Bt in crops is more toxic than the Bt spray – Gen Bt wszczepiony w roślinę bardziej toksyczny od oprysków. Toksyna Bt w roślinie ma tysiące razy większe stężenie i stale namnaża się w jej komórkach.

6.2 Herbicide-tolerant crops increase herbicide use and residues in food – Uprawy tolerujące herbicydy przyjmują zwielokrotnioną ich dawkę, która pozostaje w GM roślinie. Zwiększona ilośc herbicydu w roślinie może powodować toksyczne trujące działanie u ludzi, zwierząt i potomstwa.

8.1 Pregnant mothers eating GM foods may endanger offspring – Jedzenie GM żywności przez ciężarne matki może szkodzić potomstwu. Rozwój embrionu może być zmieniony nawet przez znikome ilości GM substancji w diecie matki. Dieta taka może nawet hamować rozwój genów u dziecka, co może być dziedziczone w następnych generacjach. GM rośliny mogą zawierać substancje które szkodzą normalnemu rozwojowi dziecka, ale nigdy nie przeprowadzono odpowiednich badań by takie zagrożenie wykluczyć.

Nienarodzone dzieci również poddawane są działaniom GMO. Według badań, pestycydy towarzyszące uprawom GMO (toksyna Bt i herbicydy), mogą przenikać do krwi człowieka, w tym kobiet ciężarnych i noworodków. Do tej pory wpływ GMO na płód nie został przebadany, dlatego istotne jest, aby przyszłe matki wystrzegały się tego typu żywności. Oczywiście to nie jest tak, że po zjedzeniu kukurydzy transgenicznej od razu zachorujemy lub dostaniemy alergii. Ten proces będzie trwał przez lata. Osoby dorosłe są bardziej odporne w przeciwieństwie do dzieci, dla których żywność oparta na organizmach transgenicznych może być bardziej niebezpieczna.

Unikaj GMO

Najpewniejszą metodą unikania zmodyfikowanych genetycznie składników jest rezygnacja z produktów wysoko przetworzonych, kupowanie produktów z certyfikatem ekologicznym lub od znajomego rolnika, który nie karmi zwierząt paszą z GMO.

Polscy konsumenci muszą bardziej zaangażować się w obronę swojego zdrowia, różnorodności biologicznej oraz dobrej jakości żywności przed genetycznym eksperymentem wymykającym się spod kontroli.

Dopuszczając do upraw roślin transgenicznych na naszych polach, doprowadzimy do nieodwracalnego i nieuniknionego skażenia naturalnych i tradycyjnych roślin. Pyłki roślin GM są przenoszone przez wiatr, owady, ludzi, sprzęt na sąsiednie uprawy i nie sposób temu zapobiec. Jeśli za parę lat będziemy mieli „twarde” dowody na szkodliwość GMO, to nie będzie można tego procesu odwrócić.

Rzeczywisty problem głodu nie tkwi w braku żywności, gdyż na świecie produkuje się ją w wystarczającej ilości. Głód jest wynikiem niewłaściwej polityki rolnej i niewłaściwej dystrybucji żywności. Wielokrotnie udowodniono, że z łatwością wykarmimy świat jeśli postawimy na lokalne, tradycyjne, proekologiczne rolnictwo. Natomiast jeżeli dopuścimy do dalszego rozprzestrzeniania upraw GMO to bieda i głód będą się zwiększać, gdyż jedynymi beneficjentami z wprowadzania GMO są ponadnarodowe korporacje.

 

 

PROSIMY O POMOC:
PODPISUJCIE I NAGŁAŚNIAJCIE PETYCJĘ O ZAKAZ UPRAW GMO, KTÓRA JEST NA:

Piszcie i dzwońcie do posłów, senatorów, premiera i prezydenta w tej sprawie. 
W treści wystarczy jak napiszecie po prostu: „Domagamy się jasnego zakazu upraw GMO!”

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY  PT. Gdzie szukać dobrego jedzenia? W DRODZE DO SAMOWYSTARCZALNOŚCI Szczegóły: http://www.eko-cel.pl/warsztaty/90-w-drodze-do-samowystarczalnoci-ekowioski-ekorolnictwo-i-ekotechnologie

ZAPRASZAMY DO KoalicjI POLSKA WOLNA OD GMO, http://www.polska-wolna-od-gmo.org