Relaks, rozrywka, miłe spędzenie czasu na łonie natury, odstresowanie się i świetna zabawa – dla wielu osób tym właśnie jest polowanie na ptaki! Czy taka forma "hobby" jest czymś, na co powinniśmy patrzeć bez sprzeciwu?

Warto się odstresowywać… jednak nie każdy sposób na to można uznać za "dobry".  

"Zniewoliliśmy resztę zwierzęcego stworzenia oraz potraktowaliśmy naszych dalekich kuzynów w futrach i piórach tak okrutnie, że poza wszelką wątpliwość, gdyby mieli oni stworzyć religię, szatanem byłby dla nich człowiek". (William Ralph Inge)

Wiele osób zdając sobie sprawę z bestialstwa, jakim jest zabijanie dla sportu postanowiło nie stać z założonymi rękami – powstała kampania Niech Żyją!, która ma na celu zakończenie w Polsce polowań na dzikie ptaki. Jej członkowie podkreślają:

"Co roku ginie w Polsce z rąk myśliwych ok. 700 tysięcy ptaków. Duża ich część ginie w męczarniach, jedynie zraniona ołowianym śrutem. Niektóre umierają miesiącami, bo tyle trwa śmierć spowodowana ołowicą. 
 
Myśliwi nie rozróżniają zwykle poszczególnych gatunków, dlatego w czasie polowań giną także ptaki objęte całkowitą ochroną, niektóre z nich na granicy wymarcia w Polsce.  Do kaczek strzela się od 15 sierpnia, kiedy część z nich wychowuje jeszcze nielotne młode. Zimą z kolei zaczyna się strzelać do gęsi, w czasie, kiedy zaczynają już zakładać lęgi. 
 
 
polowanie na ptaki
 
Chcemy położyć temu kres! Dążymy do tego, aby z listy zwierząt łownych, ustanawianej rozporządzeniem Ministra Środowiska skreślić wszystkie 13 gatunków dzikich ptaków.
 
Wg przybliżonych szacunków co roku w Polsce w wyniku wszystkich polowań wprowadzonych zostaje do środowiska od 300 do 600 ton ołowiu – jednego z najbardziej toksycznych pierwiastków. Dla porównania, cały polski przemysł i transport emitują łącznie ok. 350 ton ołowiu na rok.  Ołów wystrzelony w postaci śrutu trafia do wód i gleby. Wg raportów Komisji Europejskiej, w miejscach polowań występuje olbrzymie stężenie ołowiu. Stwierdzano występowanie do 2 mln śrucin ołowianych na hektar oraz do 400 śrucin ołowianych na 1 metr kwadratowy.
 
Polowanie na ptaki to zabijanie dla czystej przyjemności i rozrywki. Rozrywka ta dostępna jest w Polsce dla ok. 100 tys. członków Polskiego Związku Łowieckiego. Tymczasem środowisko i dzika przyroda jest dobrem ogólnonarodowym, podlegającym konstytucyjnej ochronie. Z dobra tego ma prawo korzystać w sposób niezakłócony 38,5 mln obywateli naszego kraju".
 
Więcej o kampanii dowiesz się na stronie niechzyja.pl
 
Jeśli zgadzasz się z tym, że zabijanie ptaków nie powinno być sposobem na zabawę czy hobby – możesz podpisać petycję o całkowity zakaz polowań na ptaki: petycja