Okres wiosenny i letni to czas, kiedy wiele osób chce zadbać o swoją sylwetkę. Całe poświęcenie ma jeden cel – aby być fit i prezentować się zjawiskowo. Aby to osiągnąć warto połączyć racjonalną dietę z aktywnością fizyczną. Wskaźnik BMI to inaczej wskaźnik Queteleta, pozwala ocenić stosunek wagi do wzrostu. Warto poznać swój współczynnik BMI, który rzutuje na stan zdrowia i dobre samopoczucie. Kalkulator BMI pomaga wyliczyć ten wskaźnik.

Co to jest kalkulator BMI i jak można go obliczyć?

Wiele osób dąży samodzielnie do wymarzonej sylwetki. Pierwszym krokiem jest bez wątpienia kalkulator BMI – z ang. Body Mass Index. W ten sposób można w szybki i wygodny sposób obliczyć własny wskaźnik masy ciała. Wartość ta jest wyliczana przez lekarza lub dietetyka w trakcie wizyty, bądź przez pacjenta indywidualnie. Kalkulator BMI można obliczyć dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (wyrażony w metrach).

KURSY ONLINE:
pokochaj-swojePokochaj Swoje Ciało
Nieważne, jaki nosisz rozmiar, i tak możesz poczuć się dobrze w swoim ciele. Niech piękno i moc będą z Tobą!

Najłatwiejszym a zarazem najszybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kalkulatora BMI online. W puste pola należy wprowadzić aktualny wzrost i wagę. Warto też określić płeć. Dlaczego jest to tak bardzo istotne? Mamy tu do czynienia z uwarunkowaniami biologicznymi, które należy wziąć pod uwagę. Warto wiedzieć, że właściwa zawartość tłuszczu u kobiety jest wyższa niż u mężczyzny. Inaczej ma się sprawa z ilością mięśni -u kobiet występuje ich mniejsza ilość niż u płci przeciwnej. Stąd wyniki te będą się różniły.  Jednak obliczona wartość niewiele wskazuje. Warto posłużyć się ogólnodostępnymi normami BMI.

obliczanie BMI

Jak prawidłowo odczytać wyniki z kalkulatora BMI?

Wskaźnik BMI jest bardzo prosty i szybki do wyliczenia. Warto jednak poznać dwie klasyfikacje wyników: podstawową i poszerzoną. Pierwsza skala charakteryzuje się tym, że wyróżnia się 3 oceny: niedowagę ( poniżej 18,5), wartość prawidłową (18,5 – 24,99) i nadwagę (powyżej 25,0). Na skali poszerzonej wyróżnia się 8 punktów (odpowiednio rozszerzone ze skali podstawowej). Skala ta daje dokładniejsze informacje o stanie tkanki tłuszczowej. Pierwszy z nich wskazuje na wygłodzenie ( poniżej 16,0), ostatni zaś na otyłość skrajną (powyżej 40,0). Waga prawidłowa wskazuje na wskaźnik BMI 18,5 – 24,99.

Kalkulator BMI i jego znaczenie

Wyliczenie wskaźnika BMI to najczęściej pierwszy krok w diagnozie stanu organizmu pacjenta. Na podstawie tego wyniku istnieje możliwość wykrycia poważnych chorób. Wśród nich znajdują się miażdżyca, udar mózgu i nowotwory. Często pojawienie się nadwagi lub niedowagi u pacjenta może zwiastować  jakąkolwiek z chorób. Dalsze badania mogą wskazać na możliwe zaburzenia lub nieprawidłowości. Warto pamiętać, że wskaźnik BMI to bardzo ogólny obraz, nie należy brać tej analizy jednoznacznie. Kalkulator BMI nie uwzględnia osobistych cech budowy ciała. Wskaźnik ten nie jest wskazany dla dzieci. Do 14 roku życia dziecka obliczane są siatki centylowe – do określenia prawidłowej masy ciała.

Wskaźnik, a tym samym kalkulator BMI pozwala wyliczyć wartość, którą należy wziąć pod uwagę. Może ona wskazywać na pewne nieprawidłowości dotyczące masy ciałą – nadwagę lub niedowagę. Warto pamiętać, że wynik ten jest jedynie wskazówką. Do obliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę masy mięśni i kości – stąd warto traktować wynik jako w pełni obrazowy.. Wartość BMI powyżej 30 należy potraktować jako ostrzeżenie, a jednocześnie alarm. Należy zgłosić ten fakt do lekarza, aby uniknąć poważnych powikłań. Wczesna diagnoza i profilaktyka groźnych chorób pozwoli na skuteczną walkę ze schorzeniami i pełne wyzdrowienie.