Wypracowywanie w rodzinie dobrych nawyków zawsze przekłada się na lepsze relacje między jej członkami. Konsekwencja w postępowaniu, jasne komunikowanie zasad, granic i potrzeb pomaga budować poczucie bezpieczeństwa u dzieci i tworzy pewnego rodzaju fundament, na którym rodzina się opiera. Jego symbolem może być Regulamin Rodziny!

Zwykle nie lubi się regulaminów – ten jednak jest wyjątkowy, bo ma na celu budowanie w rodzinie dobrych relacji, kształtowanie nawyków i wzajemnego szacunku. Zasady, które przyjmiecie jako najważniejsze dla domowników, wpłyną na kształt wzajemnych stosunków i będą formowały hierarchię wartości u waszych dzieci.

Regulamin Rodziny – jak się za to zabrać?

 

Wygląd Regulaminu i jego treść zależy tylko i wyłącznie od Waszej inwencji. Przed jego sporządzeniem warto jednak głęboko się zastanowić, jaką chcielibyście mieć rodzinę (na jakich wartościach ją budować, czego uczyć dzieci, jak się traktować w codziennym życiu). Potraktujcie to poważnie! To nie powinna być tylko dobra zabawa! Następnie zaś:

 

 • Porozmawiajcie z dziećmi o tym, że chcielibyście sporządzić Regulamin Rodziny – poproście, aby i one przygotowały własne listy propozycji, które by chciały w nim umieścić. 
   
 • Ustalcie termin narady rodzinnej – na tą okazję kupcie duży, najlepiej kolorowy karton czy ewentualnie większą antyramę, żeby w niej umieścić kartkę z Regulaminem.
  KURSY ONLINE:
  samodzielne-rodzicielstwoZrelaksowana Mama
  Jasna, zwarta, praktyczna, mądra i nowoczesna pomoc w wychowaniu dzieci
  Sprawdź!

 • Niech każdy z członków rodziny przedstawi swoje propozycje z prośbą, by inni wyrazili swoje zdanie. Spróbujcie z nich wszystkich wybrać maksimum 20 zasad. Przy większej ilości, trudno wam będzie je zapamiętać i zrobi się niepotrzebny chaos. 
   
 • Jak formułować zasady? Mogą być bardzo szczegółowe lub ogólne, dotyczyć konkretnych rzeczy lub też wartości. Np. szanujemy pracę innych członków rodziny i staramy się nie robić bałaganu, wzajemnie sobie pomagamy, dzielimy się obowiązkami (przy okazji można ustalić jakiś podział zadań), staramy się słuchać siebie wzajemnie i nie podnosić na siebie głosu, zawsze w niedzielę idziemy na spacer całą rodziną/ raz w miesiącu do kina, staramy się codziennie zjeść wspólnie posiłek bez patrzenia w telewizor itp. 
   
 • Pamiętajcie, że zasady nie powinny dotyczyć tylko dzieci i być swego rodzaju formą dyscyplinowania ich – obowiązują one całą rodzinę – rodziców i dzieci!
   
 • Gdy już zasady zostaną ustalone, spiszcie je uroczyście na kartce i powieście w widocznym miejscu w domu. Od tej pory podejmijcie "walkę" o ich przestrzeganie zaczynając od siebie samych. Dajcie dzieciom dobry przykład – pokażcie, że to nie tylko puste zdania, ale rzeczywistość, w której chcecie żyć.
   
 • Jeśli wasze dzieci są zbyt małe, aby mogły wam pomóc w ustalaniu Regulaminu – pozwólcie im np. narysować na nim kwiatki czy inny dziecięcy obrazek, by miały w jego przygotowaniu choć symboliczny udział. W miarę jak będą dorastać – dopisujcie kolejne punkty najpierw sami, a później już wspólnie z nimi.

Regulamin jednoczy

 

Sam fakt przygotowania Regulaminu – połączenie dobrej zabawy ze wspólnym podjęciem ważnych dla domowników decyzji – to pokazanie dzieciom, że każdy z członków rodziny odpowiada za atmosferę w niej panującą. Ustalając zasady, jakimi chcecie się kierować – określacie jednocześnie fundament rodziny. To już nie dyscyplina narzucana dzieciom i traktowana, jako kolejna forma "ucisku" – ale coś, z czym one również się identyfikują i na co same wyraziły zgodę uznając za istotne.

Jak już wspominałam – to od was Rodziców zależy jednak w głównej mierze, czy dzieci podejdą do tych zasad poważnie. Wasz przykład i konsekwencja w postępowaniu mają  tu bowiem znaczenie decydujące!