Pojawił się pierwszy numer magazynu wyTwórcy. Pismo można już pobrać bezpłatnie w wersji beta. Jaka idea przyświeca jego pomysłodawcom?

„Pojawienie się tego magazynu w przestrzeni wirtualnej to symptom bardzo szerokiego frontu zmian, które dotykają dzisiaj wielu obszarów ludzkiej organizacji życia. Ponad 7 lat temu, kiedy powstawały zręby organizacji, jaką jest dzisiaj Cohabitat nie zdawaliśmy sobie sprawy z istnienia tego trendu a tym bardziej z głębokości jego oddziaływania.

Upowszechnianie wiedzy o technikach budowania domów z materiałów naturalnych doprowadziło szybko do odkrycia bardzo licznej grupy różnorodnych osób, która pragnie ją implementować. Spotykaliśmy się dwukrotnie na festiwalu Cohabitat Gathering w Łodzi w 2011 i 2012 gdzie stało się oczywiste, że chodzi o dużo więcej. W niespełna 3 lata środowisko to urosło z liczby kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy osób, a także poszerzył się znacznie zakres świadomych poszukiwań.

Dzisiaj już wiemy, że nie chodzi tylko o naturalny dom, ale również o zdrową żywność, ekonomię w ludzkim wymiarze, suwerenność energetyczną, otwartość w dzieleniu się innowacjami, efektywną wpółpracę, demokratyzację produkcji dóbr materialnych… i wiele innych. Rozwój internetowych sieci oraz środków produkcji dały nam dzisiaj szansę uczynienia wielkiego ewolucyjnego skoku z przetrwalnikowej postaci bezkrytycznych konsumentów do w pełni rozwiniętej formy wytwórców potrzebnych nam w życiu wartości.

Powstają m.in. pierwsze Fab-Laby, gdzie możliwe staje się produkowanie przedmiotów, centra edukacji demokratycznej, partnerstwa między miastem i wsią (RWSy). które owocują zdrową żywnością i lokalnym przepływem kapitału, modele ekonomii współpracy, gdzie każdy może wnieść do rynkowego obrotu wartości, którymi dysponuje oraz kultura open-source hardware demokratyzująca dostęp do istotnych technologicznych innowacji.

To wszystko składa się niezwykłą bioróżnorodność mozaiki zmian, które w krótkim czasie zmienią nasz świat nie do poznania. Dobrą wiadomością jest fakt, że są to transformacje wrażliwe na potrzeby nie tylko ludzi, ale również całego ekosystemu i że dawno przekroczony już został próg odwracalności tego procesu. Kto nie wierzy niech odwiedzi odbywający się pod hasłem “age of communities” festiwal Ouishare, w Paryżu, gdzie zjeżdżają się innowatorzy z całego świata.

Magazyn wyTwórcy powstaje w autentycznym, oddolnie inicjowanym procesie. Ludzie tworzący to pismo to Ci, którzy mają odwagę brać sprawy w swoje ręce i będą oni nie tylko relacjonować te fascynujące zjawiska, ale również aktywnie je kreować. Oddajemy w ręce czytelników pierwszy kawałek dużej układanki”.

Pobierz magazyn

Źródło: Cohabitat Foundation