Najczęściej rodzice pozwalają dzieciom korzystać z urządzeń mobilnych, wtedy gdy muszą się zająć własnymi sprawami (69%). Połowa rodziców pozwala dzieciom korzystać w urządzeń mobilnych w nagrodę (49%). W obu sytuacjach udziały są tym wyższe im starsze są dzieci. Co piąty rodzic przyznaje też, że pozwala dziecku korzystać z urządzeń mobilnych, żeby dziecko zjadło posiłek (19%).

Powyższe dane zostały ustalone w ramach badania – Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce 2015 (Fundacja Dzieci Niczyje) i trzeba przyznać, że nieco przerażają. Okazuje się bowiem, że urządzenia mobilne stały/stają się dla rodziców sposobem na dzieci i ratunkiem od dzieci. Według badań Millward Brown S.A., przeprowadzonych na zlecenie Fundacji – ponad 40% dzieci w Polsce do drugiego roku życia korzysta z tabletów i smartfonów, a blisko 30% dzieci w tym wieku korzysta z tych urządzeń codziennie. W przedziale wiekowym: 5-6 lat odsetek dzieci korzystających z urządzeń mobilnych wzrasta aż do 84%. 

Homo Tabletis

Homo Tabletis, człowiek tabletowy – to podobnie jak Homo Sapiens – człowiek rozumny – ssak naczelny z rodziny człowiekowatych. Praktycznie od urodzenia człowiek tabletowy, zwany na tym etapie rozwoju, również dzieckiem tabletowym, pozostaje pod permanentnym wpływem urządzeń elektronicznych, takich jak tablet, smartfon, czy konsola do gier. Urządzenia te pełną ważną rolę w wychowaniu dziecka, często niemal zastępując mu biologicznych rodziców…

KURSY ONLINE:
samodzielne-rodzicielstwoZrelaksowana Mama
Jasna, zwarta, praktyczna, mądra i nowoczesna pomoc w wychowaniu dzieci
Sprawdź!

Fundacja Dzieci Niczyje bije na alarm i ramach kampanii „Mama, tata, tablet” prowadzi akcję uświadamiania rodziców o tym, że zbyt wczesne i niekontrolowane korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci, może być dla nich szkodliwe. Celem kampanii jest edukacja w obszarze rozważnego korzystania przez dzieci z technologii mobilnych oraz kształtowanie odpowiednich postaw rodzicielskich w odpowiedzi na szybko zmieniającą się rzeczywistość i rozwój nowych mediów. Kampania przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, takich jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie, kiedy i jak udostępnić media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych. Platformę kampanii stanowi serwis internetowy www.mamatatatablet.pl, gdzie można zapoznać się z wynikami badań i wskazówkami przygotowanymi dla rodziców.

 

Tablety i smartfony stały się popularne zaledwie kilka lat temu, więc ich wpływ na rozwój dzieci dopiero od niedawna jest przedmiotem refleksji naukowców. Niektóre ustalenia badawcze zdecydowanie przestrzegają przed udostępnianiem tych urządzeń dzieciom, podczas gdy inne entuzjastycznie wskazują na pozytywny wpływ korzystania z aplikacji za pośrednictwem urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka. Za dostępnymi badaniami przyjęliśmy w FDN założenie, że zbyt wczesne i niekontrolowane korzystanie przez dzieci z urządzeń mobilnych może być dla nich szkodliwe, podczas gdy odpowiednio dobrane treści, dostosowane do wieku dzieci i odpowiednio dawkowane, mogą pozytywnie wpłynąć na ich rozwój. Kluczem, jak zwykle, jest umiar. Rekomendujemy, by dzieci do 2. roku życia, nie korzystały z urządzeń typu tablet czy smartfon, później mówimy rodzicowi: sprawuj kontrolę, towarzysz dziecku, wybieraj tylko odpowiednie treści, unikaj przesady, nawet jeżeli bardzo Ci to ułatwia życie. Nie bądź tabletowym rodzicem. – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Wszystkich, którzy będą chcieli poradzić się w kwestiach dotyczących korzystania przez dzieci z nowych technologii, Fundacja zaprasza też do skorzystania z bezpłatnego numeru Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 

 

* Badanie „Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 24 czerwca – 2 lipca 2015 r na ogólnopolskiej próbie (N=1011) rodziców dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat. 

 

Źródło: Fundacja Dzieci Niczyje