Jak prawdziwi, lokalni rolnicy mają zarobić na życie, jeśli nie wolno im bezpośrednio sprzedawać własnych produktów rolnych? To pytanie wymaga udzielenia natychmiastowej odpowiedzi.

Polska jest obecnie związana najbardziej represyjnym prawem żywnościowym w całej Unii Europejskiej. Specjalnie wymyślono, w większości nieodpowiednie, przepisy sanitarno-higieniczne, aby uniemożliwić indywidualnym rolnikom wykonywanie w pełnym zakresie ich zawodu. Przepisy te nie przyszły z Brukseli, lecz z Warszawy!

Dzisiaj, zgodnie z prawem, rolnikowi nie wolno sprzedawać, jeśli nie prowadzi firmy, takich produktów jak: soki, dżemy, przeciery, kasze, mąki, chleb domowy, mięso surowe i jego przetwory (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), oleje, masło, sery, mleko i wiele innych. …Sprzedaż wyżej wymienionych produktów jest NIELEGALNA i GROZI WYSOKIMI KARAMI. To oczywiście powoduje, że rolnicy nie mogą właściwie uprawiać swojego zawodu i nie mogą uczciwie zarobić na życie.

Tak więc najlepszej jakości i najbardziej poszukiwana żywność jest nielegalna. Jest to celowa, cyniczna próba umożliwienia supermarketom i przemysłowi spożywczemu uzyskania pełnego monopolu w całym kraju.

Osiąga się to przez likwidowanie konkurencji, jaką stanowią małe i średnie gospodarstwa rodzinne, tworząc przepisy sanitarno-higieniczne zbyt skomplikowane, tak by większość rolników nie była w stanie im sprostać. Korporacje nie mają żadnych trudności z uzyskaniem kapitału na inwestowanie w budowę zakładów przetwórczych spełniających takie normy. Natomiast rolnicy indywidualni w małych i średnich gospodarstwach rolnych, uzyskujący minimalny dochód, nie mają absolutnie żadnej szansy na zakładanie takich przetwórni. A jednak do tego właśnie usiłują ich zmuszać owe przepisy, w przeciwnym razie sprzedają nielegalnie dobrej jakości swoją żywność narażając się na wysokie kary.

Supermarkety i spożywcze korporacje z wielkim sukcesem lobbują rząd RP. Zapewnia im to kontrolę nad rynkiem żywnościowym i tym samym Polska niebezpiecznie traci niezależność żywnościową.

Rolnicy i konsumenci nie powinni padać ofiarą chciwości korporacji. Monopol jednego sektora nad łańcuchem pokarmowym ogranicza konsumentom dostęp do prawdziwej żywności. Jakie są tego konsekwencje dla rolnictwa i gospodarki wiejskiej?

Odpowiedź brzmi: tysiące małych i średnich gospodarstw rolnych są zmuszone do wycofania się z produkcji. Polska traci swą reputację posiadania wyjątkowej bioróżnorodności i jakości żywności. Ale najwięcej traci konsument.

Mamy prawo do dobrej żywności

NADSZEDŁ CZAS UPOMNIEĆ SIĘ O NASZE PODSTAWOWE PRAWO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI.

! Domagaj się dostosowania regulacji do skali produkcji, tak aby były one korzystne dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych i dla konsumentów, którzy poszukują dobrej jakości żywności.

! Domagaj się zalegalizowania sprzedaży bezpośredniej przez rolników zarówno nieprzetworzonych, jak i przetworzonych produktów żywnościowych, jak to ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.

! Podejmij działania, które doprowadzą do tego, że już nigdy najlepszej jakości polska żywność nie będzie określana mianem nielegalnej.

! Kupuj bezpośrednio u lokalnych, prawdziwych rolników!

Napisz list z protestem

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) wspiera protestujących rolników, aby naświetlić to rażąco nieuczciwe traktowanie wszystkich, którzy chcą zapewnić wysoką jakość, smak i "prawdziwość" produktów wiejskich w swoich miejscowościach.

Ty też możesz być częścią tego ważnej protestu! Dołącz, wysyłając krótki list poparcia rolników do premiera Tuska, wzywając go do zmiany przepisów, tak aby rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty lokalnie! Wyślij kopię listu do nas – biuro@icppc.pl Dziękujemy!

Aby skontaktować się z premierem Tuskiem – adres:

Premier Rządu RP Donald Tusk,
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, 
Aleje Ujazdowskie 
1/3, 00-583 Warszawa, Polska 

Lub faksem list do: +48 (22) 694 70 53
e-mail: sprm@kprm.gov.pl 

Autor:
Sir Julian Rose, rolnik, działacz społeczny, doradca, prezes ICPPC
Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), incjatorka i współzałożycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC oraz Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO

————————————————————————————————————————-

UWAGA! Od 14 stycznia 2014 trwa protest rolników. Domagają się oni m.in.:

– … wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży. Przepisy sanitarne dotyczące takiej działalności powinny być dostosowane do skali oraz sezonowości produkcji. Obecny stan prawny skutecznie uniemożliwia rolnikom prowadzenie działalności przetwórczej, która mogłaby polepszyć kondycję finansową gospodarstw i umożliwić konsumentom dostęp do lokalnych produktów.
 


 

– … Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec próby zalegalizowania upraw GMO w naszym kraju poprzez nową ustawę o nasiennictwie uchylającą zakaz obrotu nasionami GMO. Gwarancję na zakaz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych GMO może jedynie dać zapis ustawowy pozostający pod kontrolą Parlamentu, a nie rozporządzenie o nieznanej treści, które ma być wprowadzone w przyszłości.

Wszystkie postulatyhttp://protestrolnikow.pl/postulaty-2/

 

Źródło: 
Polskie prawo żywnościowe
Saving Polish Farms

Od Redakcji: Podpisz się pod apelem "Apeluję do polskich polityków, aby położyli kres dyskryminowaniu dobrej, polskiej żywności i wsparli wysiłki legislacyjne zmierzające do umożliwienia polskim rolnikom i małym producentom bezpośredniej sprzedaży swoich produktów do konsumentów… www.zostawcie.pl/podpisz-apel