Odwiedzający i korzystający z serwisu www.StressFree.pl potwierdzają tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków korzystania z serwisu zawartych poniżej. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien opuścić portal.

 1. StressFree.pl nie jest odpowiedzialne za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem – lub brakiem możliwości wykorzystania – usług, produktów lub informacji zawartych w serwisie.
   
 2. StressFree.pl  nie jest odpowiedzialne za zawartość żadnej ze stron innych podmiotów, do których to stron umieszczono linki w serwisie StressFree.pl
   
 3. Dostępność usług i produktów opisanych w serwisie www oraz ich opisy mogą być niezgodnie z rzeczywistością lub nieaktualne.
   
 4. Serwis StressFree.pl można odwiedzać bez pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże w przypadku, gdy osoba korzystająca z serwisu chce otrzymywać newsletter,  musi pozostawić swój adres e-mail.
   
 5. StressFree.pl  zbiera dane statystyczne o domenie, jako część analizy dotyczącej odwiedzających serwis www. Dane stosowane są do analizy preferencji odwiedzających serwis np. częstotliwości odwiedzin, najczęściej odwiedzanych elementów serwisu. StressFree.pl wykorzystuje te informacje do poprawiania zawartości serwisu.

 

StressFree.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub uaktualnienia powyższego oświadczenia w dowolnym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia.