Mama w pracy

Co piąty Polak uważa, że w jego miejscu pracy matki mają gorsze warunki rozwoju kariery niż inni pracownicy. W Polsce wciąż są także pracodawcy, którzy nie zapewniają równych szans kobietom i mężczyznom – wynika z badań Work Service. Jak podkreślają eksperci to szkodliwe podejście dla całej gospodarki.

W badaniu przeprowadzonym przez instytut Millward Brown na zlecenie Work Service S.A. ponad 20% osób zauważyło, że ich obecne miejsce pracy nie zapewnia takich samych szans rozwoju kariery matkom jak kobietom bezdzietnym, mężczyznom, czy jakimkolwiek innym pracownikom. 17,5% badanych oceniło także swojego pracodawcę jako dyskryminującego kobiety na tle mężczyzn pod tym względem.

 

- Wciąż wielu pracodawców patrzy stereotypowo na młode matki i niesłusznie kojarzy je z mniejszą wydajnością i możliwościami zawodowymi. Niestety ma to duży wpływ na aktywność kobiet na rynku pracy. Od lat badania Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że większość biernych zawodowo Polaków stanowią właśnie kobiety. Z najnowszych badań, z I kwartału 2015 roku wynika, że panie stanowią ponad 61% Polaków nieaktywnych na rynku pracy. Jednym z najczęstszych powodów tej bierności są obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Dyskryminacja ze względu na płeć jest bardzo negatywnym zjawiskiem, zarówno dla kobiet, jak i dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy. Kobiety wykazują się w wielu przypadkach lepszą organizacją pracy i sumiennością. Z naszych badań wynika, że w mniejszym stopniu niż mężczyźni spóźniają się do pracy, a przy tym często oceniane są jako bardziej wydajni pracownicy. Dlatego należy walczyć, ze stereotypami, bo brak różnorodności w przedsiębiorstwach i ograniczanie kobietom możliwości rozwoju, oddziałuje na niekorzyść całej gospodarki – dodaje Hanczarek.

 


 
↑ Internetowe warsztaty dla mam dostępne już w Polsce! ↑

 

Widać jednak, że w wielu przypadkach sytuacja kobiet i młodych matek w firmach jest dobra, a pracodawcy nie dyskryminują ich ze względu na płeć, czy fakt posiadania dziecka. W najnowszym badaniu Work Service ponad 75% osób oceniło, że w ich miejscu pracy kobiety mogą liczyć na takie same szanse rozwoju kariery jak mężczyźni. W podobny sposób ocenili także traktowanie kobiet posiadających dzieci. Jak twierdzi Ewa Misiak, Prezes Zarządu People Care z grupy kapitałowej Work Service, pracodawcy coraz częściej przekonują się, że kobiety mające dzieci nie są gorszymi pracownikami, a wręcz przeciwnie, rola matki pomaga im odkryć nowe kompetencje. Jak podkreśla, należy promować te firmy, które dokładają wszelkich starań, aby poprawiać sytuację kobiet na rynku pracy.

 

- Przedsiębiorstwa, dla których ważne jest tworzenie równych szans dla kobiet i mężczyzn powinny zdecydować się na większą elastyczność w proponowanych formach zatrudnienia, a także przyjąć dłuższą perspektywę planowania kariery zawodowej, uwzględniającą przerwy na decyzje związane z posiadaniem dzieci – mówi Ewa Misiak i dodaje – Warto spojrzeć w nowy sposób na macierzyństwo – paradoksalnie może być ono czasem rozwoju kompetencji zawodowych, takich tak organizacja czasu, wielozadaniowość, umiejętność słuchania. Również działania legislacyjne powinny być nakierowane na promowanie macierzyństwa i łączenia go z pracą zawodową. Jest to szczególnie istotne w kontekście kobiet, które są równocześnie przedsiębiorcami. Planowane obecnie zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich tej grupy kobiet mogą wpływać negatywnie na decyzję o posiadaniu dziecka i dalszym prowadzeniu własnego biznesu.

 

Źródło: Work Service

 

* Informacje o badaniu:
Badanie zrealizowano na próbie N=528 osób pracujących, przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz bezrobotnych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Badanie przeprowadził instytut Millward Brown S.A. na zlecenie Work Service w okresie 15-18.05.2015 r., za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS.